مسئول آموزش دانشکده علوم پایه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/مسئول آموزش دانشکده علوم پایه

سرکار خانم مینا  امامی 

با سلام واحترام 
حضرتعالی جهت اخذ مجوز دفاع ؛ نیازمند تمدید سنوات از طریق سامانه سجاد {وزارت علوم} هستید و بعد انتخاب واحد پایان نامه می توانید ، مجوز دفاع اخذ فرمایید .   موفق باشید - تقی پورنوبر

 نام عضوسمت در شورا
1 رسول منصوری رئیس شورا