آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

آموزش زبان انگلیسی مختص دانشجویان

 عنواندریافت فایل
1 فرم ثبت نام دانشجویی در دوره های زبان انگلیسی  

شیوه نامه همکاری با سازمان تحقیقات هسته ای اروپا (سرن)

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه همکاری با سازمان تحقیقات هسته ای اروپا (سرن)  

کد اخلاقی

 عنواندریافت فایل
1 فرمهای مربوط به اخذ کد اخلاقی  

شوراهای پژوهشی و وظایف آنها

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل شوراهای پژوهشی و وظایف آنها  

شیوه نامه دستیار آموزشی، پژوهشی و فناوری در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه دستیار آموزشی، پژوهشی و فناوری در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری  

بورسیه تحصیلی برای دانشجویان بین المللی متقاضی تحصیل در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه پذیرش دانشجویان بین المللی (غیرایرانی) در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  
2 دستورالعمل اعطای بورسیه تحصیلی برای دانشجویان بین المللی متقاضی تحصیل در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  

تاسیس و ارزیابی واحدهای پژوهشی

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل اجرایی تاسیس و ارزیابی واحدهای پژوهشی وابسته به دانشگاه (خرداد 98)  
2 آئین نامه تاسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه  
3 فرمهای مربوط به تاسیس پژوهشکده و واحدهای پژوهشی  

نحوه بررسی مجلات JCR

 عنواندریافت فایل
1 نحوه بررسی مجلات JCR براساس Category مجله  

آئین نامه ها و دستورالعمل های مرکز رشد فناوری های پیشرفته و مرکز نوآوری دانشگاه

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه برنامه استاد میهمان در صنعت  
2 شیوه نامه مرکز نوآوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (آبان 96)  
3 دستورالعمل طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی (بهمن ماه 97)  
4 فرایند مراحل عقد قراردادهای خارج از دانشگاه  
5 آئین نامه محاسبه نرخ بالاسری طرح های تحقیقاتی گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه  
6 شیوه نامه کارآموزی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان (خرداد 97)  
7 فرمهای اختراع  
8 دستورالعمل اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیأن علمی دانشگاه در جامعه و صنعت  

آئین نامه و دستورالعمل های انتشارات دانشگاه

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل اجرایی نشریات داخل دانشگاه  
2 دستورالعمل اجرایی نشر کتاب در انتشارات دانشگاه (فروردین 94)  
3 آئین نامه نشریات علمی  

تسهیلات تشویقی دانشجویان مقطع دکتری

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل اعطای تشویقی به دانشجویان دکتری تخصصی ورودی سال 96 و به بعد از آن (بهمن 95)  

آزمایشگاه مرکزی

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل اجرایی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (تیرماه 94)  
2 آئین نامه آزمایشگاه مرکزی دانشگاهها، مراکز پژوهشی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش عالی (اردیبهشت 94)  
3 دستورالعمل اجرایی شورای نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست آزمایشگاهها و کارگاهها (دی ماه 94)  
4 فرمهای آزمایشگاه مرکزی  

آئین نامه و دستورالعمل تشکیل هسته های پژوهشی (بهمن 97)

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه تشکیل هسته های پژوهشی  
2 دستورالعمل تشکیل هسته های پژوهشی دانشجویان  
3 فرمهای مربوط به هسته های پژوهشی  

برگزاری کرسی های نظریه پردازی ویژ علوم انسانی، معارف دینی (بهمن 97)

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه برگزاری کرسی های علمی ترویجی، نقد علمی، نوآوری و نظریه پردازی ( ویژه علوم انسانی، معارف دینی و هنر)  

دوره های تحقیقاتی پسا دکتری

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل اجرایی دوره های تحقیقاتی پسادکتری  

انتخاب پژوهشگر برتر سال (98)

 عنواندریافت فایل
1 فرمهای مربوط به پژوهشگر برگزیده  
2 دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب پژوهشگر برگزیده سال  

راهنمای درخواست اخذ مجوز دفاع از سامانه

 عنواندریافت فایل
1 راهنمای درخواست اخذ مجوز دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از سامانه  

نحوه حمایت از شرکت اعضای هیأت علمی در همایش های داخل و خارج از کشور

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه نحوه برگزاری و سازماندهی همایش ها  
2 دستورالعمل اجرایی برگزاری و سامان دهی همایش های علمی  
3 دستورالعمل اجرایی نحوه حمایت از شرکت اعضای هیأت علمی در همایش های داخل و خارج از کشور (مهر 97)  
4 شیوه نامه ثبت، پردازش و اشاعه گردهمایی های علمی و مقالات آن  
5 ضوابط استفاده از عبارت بین المللی، ملی، کشوری، استانی در همایش و جشنواره ها  
6 ضوابط حمایت از برگزاری همایش های علمی و فناوری استانی، ملی و بین المللی  
7 آئین نامه همایش های علمی  
8 فرمهای شرکت در همایش های علمی داخل و خارج کشور  

آئین نامه تشکیل قطب علمی (مهر ماه 97)

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه تشکیل قطب علمی  

راهنمای ثبت اطلاعات پروپوزال دانشجویان ارشد و دکتری از طریق سامانه ( زمستان 96)

 عنواندریافت فایل
1 راهنمای ثبت اطلاعات پروپوزال دانشجویان ارشد و دکتری از طریق سامانه  

مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی ( سال 96)

 عنواندریافت فایل
1 کتاب مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی  

حمایت از رساله یا پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (سال 97)

 عنواندریافت فایل
1 فرم پرداخت هزینه های تایپ و تکثیر  
2 شیوه نامه جهت پرداخت هزینه های بدون فاکتور به دانشجویان تحصیلات تکمیلی  

اعتبار پژوهشی (گرنت) اعضای هیأت علمی

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل اجرایی آیین نامه پژوهانه Grant اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  
2 فرمهای مربوط به برنامه پژوهشی و گرنت  

فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی  
2 دستورالعمل اجرایی شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (خرداد 97)  
3 دستورالعمل ماموریت پژوهشی خارج از کشور (دی ماه 97)  
4 فرمهای مربوط به دوره فرصت مطالعاتی  
5 فرمهای مربوط به ماموریت پژوهشی و سفرهای خارجی کارکنان  

تشویق مقالات اعضای هیأت علمی

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل اجرایی "شیوه نامه تشویق نویسندگان مقالات منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی برای دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی هیأت امنایی کشور  
2 فرم ارزیابی مقاله و درخواست پرداخت تشویقی  
3 شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی  

طرح پژوهشی اعضای هیأت علمی

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه نحوه حمایت از طرحهای پژوهشی (خرداد 98)  
2 راهنمای تدوین و تنظیم گزارش نهایی طرح پژوهشی  
3 دستورالعمل اجرایی حمایت از طرح های مشترک بین المللی (دی ماه 97)  
4 شیوه نامه حمایت از طرح های پژوهشی و فناوری تعریف شده در راستای اولویت های دانشگاه (آبان 97)  
5 فرمهای مربوط به انجام طرح های پژوهشی  
6 صورتجلسه پرداخت حق الزحمه پرسنلی غیر هیأت علمی  
7 فرمهای مربوط به طرح مشترک بین المللی