آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

آئین نامه ها و دستورالعمل های مرکز رشد فناوری های پیشرفته و مرکز نوآوری دانشگاه

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه برنامه استاد میهمان در صنعت  
2 شیوه نامه مرکز نوآوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (آبان 96)  
3 شیوه نامه کارآموزی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان (خرداد 97)  
4 شیوه نامه طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی (دی ماه 97)  
5 فرایند مراحل عقد قراردادهای خارج از دانشگاه  
6 آئین نامه محاسبه نرخ بالاسری طرح های تحقیقاتی گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه  

آئین نامه و دستورالعمل های انتشارات دانشگاه

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل اجرایی نشریات داخل دانشگاه  
2 دستورالعمل اجرایی نشر کتاب در انتشارات دانشگاه (فروردین 94)  

تسهیلات تشویقی دانشجویان مقطع دکتری

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل اعطای تشویقی به دانشجویان دکتری تخصصی ورودی سال 96 و به بعد از آن (بهمن 95)  

آزمایشگاه مرکزی

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل اجرایی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (تیرماه 94)  
2 آئین نامه آزمایشگاه مرکزی دانشگاهها، مراکز پژوهشی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش عالی (اردیبهشت 94)  
3 دستورالعمل اجرایی شورای نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست آزمایشگاهها و کارگاهها (دی ماه 94)  

آئین نامه و دستورالعمل تشکیل هسته های پژوهشی (بهمن 97)

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه تشکیل هسته های پژوهشی  
2 دستورالعمل تشکیل هسته های پژوهشی دانشجویان  

برگزاری کرسی های نظریه پردازی ویژ علوم انسانی، معارف دینی (بهمن 97)

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه برگزاری کرسی های علمی ترویجی، نقد علمی، نوآوری و نظریه پردازی ( ویژه علوم انسانی، معارف دینی و هنر)  

دوره های تحقیقاتی پسا دکتری (بهمن 97)

 عنواندریافت فایل
1 دستور العمل اجرایی دوره های تحقیقاتی پسادکتری  

انتخاب پژوهشگر برتر سال (بهمن 97)

 عنواندریافت فایل
1 دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب پژوهشگران برگزیده سال  

راهنمای درخواست اخذ مجوز دفاع از سامانه

 عنواندریافت فایل
1 راهنمای درخواست اخذ مجوز دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از سامانه  

نحوه حمایت از شرکت اعضای هیأت علمی در همایش های داخل و خارج از کشور

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه نحوه برگزاری و سازماندهی همایش ها  
2 دستورالعمل اجرایی برگزاری و سامان دهی همایش های علمی  
3 دستورالعمل اجرایی نحوه حمایت از شرکت اعضای هیأت علمی در همایش های داخل و خارج از کشور (مهر 97)  
4 شیوه نامه ثبت، پردازش و اشاعه گردهمایی های علمی و مقالات آن  
5 ضوابط استفاده از عبارت بین المللی، ملی، کشوری، استانی در همایش و جشنواره ها  
6 ضوابط حمایت از برگزاری همایش های علمی و فناوری استانی، ملی و بین المللی  
7 آئین نامه همایش های علمی  

آئین نامه تشکیل قطب علمی (دی ماه 97)

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه تشکیل قطب علمی  

راهنمای ثبت اطلاعات پروپوزال دانشجویان ارشد و دکتری از طریق سامانه ( زمستان 96)

 عنواندریافت فایل
1 راهنمای ثبت اطلاعات پروپوزال دانشجویان ارشد و دکتری از طریق سامانه  

مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی ( سال 96)

 عنواندریافت فایل
1 کتاب مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی  

حمایت از رساله یا پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (سال 97)

 عنواندریافت فایل
1 فرم پرداخت هزینه های تایپ و تکثیر  

اعتبار پژوهشی (گرنت) اعضای هیأت علمی

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل اجرایی آیین نامه گرنت اعضای هیأت علمی (دی ماه 97)  

فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی  
2 دستورالعمل اجرایی شیوه نامه فرصت مطالعاتی (خرداد 97)  
3 دستورالعمل ماموریت پژوهشی خارج از کشور (دی ماه 97)  

تشویق مقالات اعضای هیأت علمی

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل اجرایی شیوه نامه تشویق مقالات نویسندگان مقالات (تیرماه 97)  

طرح پژوهشی اعضای هیأت علمی

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه نحوه حمایت از طرحهای پژوهشی (فروردین 97)  
2 راهنمای تدوین و تنظیم گزارش نهایی طرح پژوهشی  
3 شیو نامه حمایت از طرح های مشترک بین المللی (دی ماه 97)  
4 شیوه نامه حمایت از طرح های پژوهشی و فناوری تعریف شده در راستای اولویت های دانشگاه (آبان 97)