آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

آئین نامه تشکیل قطب علمی

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه تشکیل قطب علمی  

راهنمای ثبت اطلاعات پروپوزال دانشجویان ارشد و دکتری از طریق سامانه

 عنواندریافت فایل
1 راهنمای ثبت اطلاعات پروپوزال دانشجویان ارشد و دکتری از طریق سامانه  

مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی

 عنواندریافت فایل
1 کتاب مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی  

حمایت از رساله یا پایان نامه

 عنواندریافت فایل
1 فرم پرداخت هزینه های تایپ و تکثیر  

شرکت در همایش های علمی

 عنواندریافت فایل
1 فرم تقاضای شرکت در همایشهای علمی کشور و درخواست پرداخت هزینه ها (قبل از شرکت در همایش)  

پژوهانه دانشجویان دکتری

فایلی ثبت نشده‌است!

هسته و گروه های پژوهشی

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه تشکیل هسته های پژوهشی  
2 پرسشنامه درخواست ایجاد هسته پژوهشی  
3 فرم گزارش عملکرد هسته پژوهشی  

نحوه برگزاری همایش های داخلی در دانشگاه

 عنواندریافت فایل
1 برگزاری همایش  
2 آیین نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایشهای علمی  

پژوهشگران برگزیده سال

 عنواندریافت فایل
1 پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزیده واحدهای دانشگاه  

درخواست پایه تشویقی

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل نحوه انتخاب پژوهشگران برگزیده سال  

اعتبار پژوهشی (گرنت)

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل اجرایی آیین نامه پژوهانه (Grant) اعضای هیأت علمی دانشگاه  

شرکت در همایش های خارجی

 عنواندریافت فایل
1 فرم درخواست سفر اعضای هیات علمی برای شرکت در مجامع بین المللی  
2 فرم گزارش علمی اعضای هیات علمی از شرکت در مجامع بین المللی  

شرکت در همایش های داخلی

 عنواندریافت فایل
1 تقاضای شرکت در همایشهای داخلی  
2 تقاضای تسویه حساب شرکت در همایشهای داخلی  

فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه فرصت مطالعاتی  
2 اصلاحیه آئین نامه فرصت مطالعاتی  
3 شیوه نامه فرصت مطالعاتی  
4 پرسشنامه متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی  

درخواست پاداش مقاله

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل اجرایی تشویق نویسندگان مقالات منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی  
2 فرم پاداش مقالات  

ارائه طرح پژوهشی

 عنواندریافت فایل
1 پیشنهاد طرح پژوهشی  
2 قرارداد طرح پژوهشی  
3 فرم درخواست تمدید  
4 راهنمای تدوین گزارش نهایی طرح  
5 فرم صورتجلسه پرداخت حق الزحمه پرسنلی  
6 قرارداد داوری طرح  

چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه

 عنواندریافت فایل
1 فرم ارزیابی کتاب  
2 فرم درخواست پاداش چاپ کتاب