آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - سال 1398

 عنواندریافت فایل
1 مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - سال 1398  
2 دستورالعمل شوراهای پژوهشی و وظایف آنها  

اعتبار پژوهشی (گرنت) اعضای هیأت علمی

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل اجرایی آیین نامه پژوهانه Grant اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- اجرا ابتدای1400  
2 فرمهای مربوط به برنامه پژوهشی و گرنت  
3 فرایند اجرایی دستورالعمل گرنت  
4 فرایند ارائه برنامه پژوهشی  
5 فرایند ارائه ارزیابی برنامه پژوهشی  
6 فرم درخواست هزینه های بدون فاکتور اعضای هیأت علمی دانشگاه  
7 شیوه نامه اعطای گرنت ویژه پژوهشی  
8 آئین نامه اعطای گرنت فناوری و تجاری سازی به اعضای هیات علمی  

تشویق مقالات اعضای هیأت علمی

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل اجرایی "شیوه نامه تشویق نویسندگان مقالات منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی برای دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی هیأت امنایی کشور  
2 فرم ارزیابی مقاله و درخواست پرداخت تشویقی  
3 شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی  
4 نحوه بررسی مجلات JCR  
5 فرایند تشویق مقالات  
6 شیوه نامه تشخیص و شناسایی نشریات یغماگر  

نحوه حمایت از شرکت اعضای هیأت علمی در همایش های داخل و خارج از کشور

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه نحوه برگزاری و سازماندهی همایش ها  
2 دستورالعمل اجرایی برگزاری و سامان دهی همایش های علمی  
3 دستورالعمل اجرایی نحوه حمایت از شرکت اعضای هیأت علمی در همایش های داخل و خارج از کشور  
4 شیوه نامه ثبت، پردازش و اشاعه گردهمایی های علمی و مقالات آن  
5 ضوابط استفاده از عبارت بین المللی، ملی، کشوری، استانی در همایش و جشنواره ها  
6 ضوابط حمایت از برگزاری همایش های علمی و فناوری استانی، ملی و بین المللی  
7 آئین نامه همایش های علمی  
8 فرمهای شرکت در همایش های علمی داخل و خارج کشور  
9 فرایند شرکت اعضای هیأت علمی در همایش خارجی  
10 فرآیند شرکت اعضای هیأت علمی در همایش داخلی  

طرح پژوهشی اعضای هیأت علمی

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل اجرایی نحوه حمایت از طرح های پژوهشی  
2 راهنمای تدوین و تنظیم گزارش نهایی طرح پژوهشی  
3 شیوه نامه حمایت از طرح های مشترک بین المللی  
4 شیوه نامه حمایت از طرح های پژوهشی و فناوری تعریف شده در راستای اولویت های دانشگاه (آبان 97)  
5 فرمهای مربوط به انجام طرح های پژوهشی  
6 صورتجلسه پرداخت حق الزحمه پرسنلی غیر هیأت علمی  
7 فرمهای مربوط به طرح مشترک بین المللی  
8 فرایند اجرایی نحوه حمایت از طرح پژوهشی  
9 فرم معرفی نامه طرح تحقیقاتی از دانشگاه محل اجرای طرح- صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران دانشگاه  
10 شیوه نامه تشکیل و فعالیت کارگروه ویژه اخلاق زیستی  

فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی  
2 دستورالعمل اجرایی شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی  
3 دستورالعمل ماموریت پژوهشی خارج از کشور (دی ماه 97)  
4 فرمهای مربوط به دوره فرصت مطالعاتی  
5 فرمهای مربوط به ماموریت پژوهشی و سفرهای خارجی کارکنان  
6 فرایند استفاده از فرصت مطالعاتی  
7 فرایند استفاده از ماموریت پژوهشی اعضای هیأت علمی  
8 دستورالعمل بکارگیری عضو وابسته در دانشگاه  

تاسیس و ارزیابی واحدهای پژوهشی

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت، نظارت و ارزیابی واحدهای پژوهشی (تقاضا محور) وابسته به دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  
2 آئین نامه تاسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه  
3 فرمهای مربوط به تاسیس پژوهشکده و واحدهای پژوهشی  

آئین نامه و دستورالعمل تشکیل هسته های پژوهشی (بهمن 97)

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه تشکیل هسته های پژوهشی  
2 دستورالعمل تشکیل هسته های پژوهشی دانشجویان  
3 فرمهای مربوط به هسته های پژوهشی  

آئین نامه تشکیل قطب علمی (مهر ماه 97)

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه تشکیل قطب علمی  

دوره های تحقیقاتی پسا دکتری

 عنواندریافت فایل
1 اطلاعیه جذب پژوهشگر پسادکتری از طریق عقد قرارداد با صندوق  
2 فایل های پیوست فراخوان پسادکتری تفاهم نامه ای با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور  
3 فرم دریافت نظرات داور  
4 قرارداد داوری پسادکتری  
5 فرایند جذب پژوهشگر طرح پسادکتری  
6 قرارداد پسادکتری داخل دانشگاه  
7 دستورالعمل دوره تحقیقاتی پژوهشگر مهمان  
8 فرم گزارش پیشرفت کار مرحله ای پژوهشگر پسادکتری (فرم شماره 4)  

آئین نامه ها/ دستورالعمل ها/ شیوه نامه ها و فرمهای مربوط به دانشجویان

 عنواندریافت فایل
1 راهنمای ثبت اطلاعات پروپوزال دانشجویان ارشد و دکتری از طریق سامانه  
2 راهنمای درخواست اخذ مجوز دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از طریق سامانه  
3 شیوه نامه پرداخت هزینه های بدون فاکتور دانشجویان تحصیلات تکمیلی  
4 شیوه نامه پذیرش دانشجویان بین المللی (غیرایرانی) در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  
5 دستورالعمل اعطای بورسیه تحصیلی برای دانشجویان بین المللی متقاضی تحصیل در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  
6 دستورالعمل اعطای تشویقی به دانشجویان دکتری تخصصی ورودی 96 و به بعد از آن  
7 شیوه نامه دستیار آموزشی پژوهشی و فناوری در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، پژوهش و فناوری  
8 فرم درخواست هزینه های بدون فاکتور دانشجویان تحصیلات تکمیلی  
9 فرم های اخذ کد اخلاقی  
10 فرم ثبت نام دانشجویی در دوره های زبان انگلیسی  
11 فرایند اجرایی اخذ کد اخلاقی  
12 فرآیند شرکت دانشجویان در همایش داخلی  

انتخاب پژوهشگر برتر سال

 عنواندریافت فایل
1 فرمهای مربوط به پژوهشگر برگزیده  
2 دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب پژوهشگر برگزیده سال  
3 فرایند انتخاب پژوهشگران برتر  

شیوه نامه همکاری با سازمان تحقیقات هسته ای اروپا (سرن)

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه همکاری با سازمان تحقیقات هسته ای اروپا (سرن)  

آئین نامه ها و دستورالعمل های مرکز رشد فناوری های پیشرفته و مرکز نوآوری دانشگاه

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه برنامه استاد میهمان در صنعت  
2 شیوه نامه مرکز نوآوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (آبان 96)  
3 دستورالعمل طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی (بهمن ماه 97)  
4 فرایند مراحل عقد قراردادهای خارج از دانشگاه  
5 آئین نامه محاسبه نرخ بالاسری طرح های تحقیقاتی گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه  
6 شیوه نامه کارآموزی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان (خرداد 97)  
7 فرمهای اختراع  
8 دستورالعمل اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیأن علمی دانشگاه در جامعه و صنعت  

آئین نامه و دستورالعمل های انتشارات دانشگاه

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل اجرایی نشریات داخل دانشگاه  
2 دستورالعمل اجرایی نشر کتاب در انتشارات دانشگاه (فروردین 94)  
3 آئین نامه نشریات علمی  

آئین نامه ها و دستور العمل های آزمایشگاه مرکزی

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل اجرایی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (تیرماه 94)  
2 آئین نامه آزمایشگاه مرکزی دانشگاهها، مراکز پژوهشی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش عالی (اردیبهشت 94)  
3 دستورالعمل اجرایی شورای نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست آزمایشگاهها و کارگاهها (دی ماه 94)  
4 فرمهای آزمایشگاه مرکزی  

برگزاری کرسی های نظریه پردازی ویژ علوم انسانی، معارف دینی (بهمن 97)

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه برگزاری کرسی های علمی ترویجی، نقد علمی، نوآوری و نظریه پردازی ( ویژه علوم انسانی، معارف دینی و هنر)