گروه‌های آموزشی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی

فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان را اعضای هیئت علمی انجام می‌دهند، که در گروه‌های آموزشی، در دانشکده‌ها، مشغول به کار هستند. کارنامه پژوهشی یک گروه آموزشی یا یک دانشکده همان مجموع کارنامه‌های اعضای هیئت علمی آن گروه یا دانشکده است.

در زیر، فهرست گروه‌های آموزشی به تفکیک دانشکده، آورده شده‌است:

 

دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

طبق تماس تلفنی دکتر حمید محمدی مدیر پژوهش و مذاکره با دکتر سید احمد حسینی قرار شد دسترسی فوق برای معاون پژوهشی دانشکده فعال باشد.10 خرداد 1400

دانشکده فنی و مهندسی

طبق ابلاغ صادر شده و تماس تلفنی رئیس دانشکده، تنظیمات لازم در سامانه انجام شد.

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

طبق نامه شماره 11996 مورخه 20 مهر و با مشورت دکتر محمدی، دسترسی به ایشان داده شد.