گروه‌های آموزشی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی

فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان را اعضای هیئت علمی انجام می‌دهند، که در گروه‌های آموزشی، در دانشکده‌ها، مشغول به کار هستند. کارنامه پژوهشی یک گروه آموزشی یا یک دانشکده همان مجموع کارنامه‌های اعضای هیئت علمی آن گروه یا دانشکده است.

در زیر، فهرست گروه‌های آموزشی به تفکیک دانشکده، آورده شده‌است:

 

دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر

دانشکده فنی و مهندسی

طبق تماس تلفنی 27 دی 1401 آقای دکتر اکبر حیدرزاده تمامی موارد دسترسی معاون دانشکده برای دکتر دینی تنظیم شد.

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

طبق نامه شماره 22542