شوراهای پژوهشی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی

شوراهای پژوهشی، نهادهای تصمیم گیرنده در مورد سیاست‌ها و اولویت‌های دانشگاه هستند. این شوراها دارای یک ساختار سلسله‌مراتبی‌اند که در رأس آن‌ها "شورای پژوهشی دانشگاه" قرار دارد؛ و دیگر شوراها، مانند: شوراهای پژوهشی دانشکده‌ها، و ... به نوعی، زیر مجموعه آن می‌باشند.

Skip Navigation Links.
Collapse شورای پژوهشی دانشگاهشورای پژوهشی دانشگاه
Collapse مدیر انتقال فناوری و مالکیت فکریمدیر انتقال فناوری و مالکیت فکری
گروه پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان شورپسند
Collapse شورای پژوهشی امور فناوریشورای پژوهشی امور فناوری
کارشناس امور فناوری
Collapse شورای انتشارات (مدیر انشارات)شورای انتشارات (مدیر انشارات)
کارشناس انتشارات
Collapse رئیس دفتر همکاریهای علمی و بین المللیرئیس دفتر همکاریهای علمی و بین المللی
کارشناس همایش ها و فرصت مطالعاتی خارجی
Collapse مدیر امور پژوهشیمدیر امور پژوهشی
شورای اخلاق در پژوهش ( آقای دکتر عبدالحسن کاظمی)
معاون مدیر امور پژوهشی
کارشناس پژوهشی دانشکده های الهیات، ادبیات، علوم تربیتی، ریاضی و همایش و فرصت مطالعاتی داخلی
Collapse مدیر تحصیلات تکمیلیمدیر تحصیلات تکمیلی
کارشناس دانشکده علوم پایه و علوم تربیتی - خانم الهام علیزاده جارچلوئی
کارشناس تحصیلات تکمیلی (دانشکده علوم پایه و علوم تربیتی)
شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
کارشناس تحصیلات تکمیلی - آقای ناصر کاظم پور (دانشکده های ادبیات،الهیات،کشاورزی،فناوری، فنی و مهندسی)
کارشناس پژوهشی دانشکده های فنی ، فناوری اطلاعات، زیست و اخذکد اخلاق
کارشناس پژوهشی دانشکده کشاورزی و گروههای شیمی، فیزیک
Collapse شورای پژوهشی دانشکده کشاورزیشورای پژوهشی دانشکده کشاورزی
مسئول آموزش دانشکده کشاورزی
شورای پژوهشی گروه کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
شورای پژوهشی گروه کشاورزی گیاهپزشکی
شورای پژوهشی گروه کشاورزی بیوتکنولوژی
Collapse شورای پژوهشی دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوترشورای پژوهشی دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر
مسئول آموزش دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر
شورای پژوهشی گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات
شورای پژوهشی گروه مهندسی کامپیوتر
Collapse شورای پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامیشورای پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی
مسئول آموزش دانشکده الهیات و معارف اسلامی
شورای پژوهشی گروه حقوق
شورای پژوهشی گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
شورای پژوهشی گروه علوم قرآن و حدیث
شورای پژوهشی گروه معارف اسلامی
شورای پژوهشی گروه فلسفه و حکمت اسلامی
شورای پژوهشی گروه ادیان و عرفان
شورای پژوهشی گروه فقه و حقوق اسلامی
Collapse شورای پژوهشی دانشکده علوم پایهشورای پژوهشی دانشکده علوم پایه
رئیس آموزش دانشکده علوم پایه
شورای پژوهشی گروه زیست شناسی
شورای پژوهشی گروه شیمی
شورای پژوهشی گروه فیزیک
شورای پژوهشی گروه ریاضی محض و کاربردی
Collapse شورای پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیشورای پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
مسئول آموزش دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
شورای پژوهشی گروه علوم تربیتی
شورای پژوهشی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
شورای پژوهشی گروه مطالعات خانواده
شورای پژوهشی گروه روانشناسی
شورای پژوهشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
Collapse شورای پژوهشی دانشکده فنی و مهندسیشورای پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی
رئیس آموزش دانشکده فنی و مهندسی
شورای پژوهشی گروه مهندسی شیمی
شورای پژوهشی گروه مواد
شورای پژوهشی گروه مکانیک
شورای پژوهشی گروه عمران
شورای پژوهشی گروه برق
Collapse شورای پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانیشورای پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مسئول آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی
شورای پژوهشی گروه زبان و ادبیات عربی
شورای پژوهشی گروه زبان انگلیسی
شورای پژوهشی گروه زبان و ادبیات فارسی