شوراهای پژوهشی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی

شوراهای پژوهشی، نهادهای تصمیم گیرنده در مورد سیاست‌ها و اولویت‌های دانشگاه هستند. این شوراها دارای یک ساختار سلسله‌مراتبی‌اند که در رأس آن‌ها "شورای پژوهشی دانشگاه" قرار دارد؛ و دیگر شوراها، مانند: شوراهای پژوهشی دانشکده‌ها، و ... به نوعی، زیر مجموعه آن می‌باشند.

Skip Navigation Links.
Collapse شورای پژوهشی دانشگاهشورای پژوهشی دانشگاه
مدیر انتقال فناوری و مالکیت فکری
Collapse شورای پژوهشی ارتباط با صنعتشورای پژوهشی ارتباط با صنعت
کارشناس دفتر ارتباط با صنعت
شورای انتشارات
Collapse رئیس دفتر همکاریهای علمی و بین المللیرئیس دفتر همکاریهای علمی و بین المللی
کارشناس همایش ها و فرصت مطالعاتی
Collapse مدیر امور پژوهشیمدیر امور پژوهشی
Collapse مدیر تحصیلات تکمیلیمدیر تحصیلات تکمیلی
شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
کارشناس تحصیلات تکمیلی (دانشکد های علوم پایه و علوم تربیتی)
کارشناس تحصیلات تکمیلی (دانشکده های ادبیات،الهیات،کشاورزی،فناوری، فنی و مهندسی)
کارشناس پژوهشی دانشکده های فنی و مهندسی، کشاورزی، و IT
کارشناس پژوهشی دانشکده های ادبیات، الهیات، و علوم تربیتی و گروه ریاضی
کارشناس پژوهشی گروههای فیزیک، شیمی، و زیست
Collapse شورای پژوهشی دانشکده کشاورزیشورای پژوهشی دانشکده کشاورزی
شورای پژوهشی گروه کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
شورای پژوهشی گروه کشاورزی گیاهپزشکی
شورای پژوهشی گروه کشاورزی بیوتکنولوژی
Collapse شورای پژوهشی دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوترشورای پژوهشی دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر
شورای پژوهشی گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات
شورای پژوهشی گروه مهندسی کامپیوتر
Collapse شورای پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامیشورای پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی
شورای پژوهشی گروه حقوق
شورای پژوهشی گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
شورای پژوهشی گروه علوم قرآن و حدیث
شورای پژوهشی گروه معارف اسلامی
شورای پژوهشی گروه فلسفه و حکمت اسلامی
شورای پژوهشی گروه ادیان و عرفان
شورای پژوهشی گروه فقه و حقوق اسلامی
Collapse شورای پژوهشی دانشکده علوم پایهشورای پژوهشی دانشکده علوم پایه
مسئول آموزش دانشکده علوم پایه
شورای پژوهشی زیست شناسی گیاهی
شورای پژوهشی گروه فیتو شیمی
شورای پژوهشی گروه شیمی کاربردی
شورای پژوهشی گروه شیمی آلی
شورای پژوهشی گروه شیمی معدنی
شورای پژوهشی گروه شیمی فیزیک
شورای پژوهشی گروه شیمی تجزیه
شورای پژوهشی گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی
شورای پژوهشی گروه شیمی
شورای پژوهشی گروه فیزیک
شورای پژوهشی گروه ریاضی محض
شورای پژوهشی گروه ریاضی کاربردی
Collapse شورای پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیشورای پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
شورای پژوهشی گروه علوم تربیتی
شورای پژوهشی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
شورای پژوهشی گروه مدیریت
شورای پژوهشی گروه مطالعات خانواده
شورای پژوهشی گروه کتابداری
شورای پژوهشی گروه امور تربیتی ومشاوره
شورای پژوهشی گروه تکنولوژی و روشهای
شورای پژوهشی گروه روانشناسی
شورای پژوهشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
Collapse شورای پژوهشی دانشکده فنی و مهندسیشورای پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی
شورای پژوهشی گروه مهندسی شیمی
شورای مهندسی شیمی
شورای پژوهشی گروه عمران خاک و پی
شورای پژوهشی گروه برق قدرت
شورای پژوهشی گروه مواد
شورای پژوهشی گروه عمران سازه
شورای پژوهشی گروه مکانیک
شورای پژوهشی گروه عمران
شورای پژوهشی گروه برق
Collapse شورای پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانیشورای پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
شورای پژوهشی گروه زبان و ادبیات عربی
شورای پژوهشی گروه زبان انگلیسی
شورای پژوهشی گروه زبان و ادبیات فارسی