تماس با ما

صفحه نخست /تماس با ما
آدرس پستی: استان آذربایجان شرقی - تبریز - 35کیلومتری جاده تبریز-مراغه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
کد پستی: 5375171379
مخابرات دانشگاه:  34327500 - 041