نقشه سایت

صفحه نخست /نقشه سایت
Skip Navigation Links.
Collapse صفحه نخستصفحه نخست
Collapse شوراهای پژوهشیشوراهای پژوهشی
Collapse شورای پژوهشی دانشگاهشورای پژوهشی دانشگاه
مدیر انتقال فناوری و مالکیت فکری
Collapse شورای پژوهشی امور فناوریشورای پژوهشی امور فناوری
کارشناس امور فناوری
Collapse شورای انتشارات (مدیر انشارات)شورای انتشارات (مدیر انشارات)
کارشناس انتشارات
Collapse رئیس دفتر همکاریهای علمی و بین المللیرئیس دفتر همکاریهای علمی و بین المللی
کارشناس همایش ها و فرصت مطالعاتی خارجی
Collapse مدیر امور پژوهشیمدیر امور پژوهشی
-
معاون مدیر امور پژوهشی
کارشناس پژوهشی دانشکده های الهیات، ادبیات، علوم تربیتی، ریاضی و همایش و فرصت مطالعاتی داخلی
Expand مدیر تحصیلات تکمیلیمدیر تحصیلات تکمیلی
کارشناس پژوهشی دانشکده های فنی ، فناوری اطلاعات، زیست و اخذکد اخلاق
کارشناس سابق پژوهش
کارشناس پژوهشی دانشکده کشاورزی و گروههای شیمی، فیزیک
Expand شورای پژوهشی دانشکده کشاورزیشورای پژوهشی دانشکده کشاورزی
Expand شورای پژوهشی دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوترشورای پژوهشی دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر
Expand شورای پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامیشورای پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی
Expand شورای پژوهشی دانشکده علوم پایهشورای پژوهشی دانشکده علوم پایه
Expand شورای پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیشورای پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
Expand شورای پژوهشی دانشکده فنی و مهندسیشورای پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی
Expand شورای پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانیشورای پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
Collapse گروه‌های آموزشیگروه‌های آموزشی
Collapse دانشگاه شهید مدنی آذربایجاندانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Collapse دانشکده کشاورزیدانشکده کشاورزی
گروه کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
گروه کشاورزی گیاه پزشکی
گروه کشاورزی بیوتکنولوژی
Collapse دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتردانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر
گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات
گروه مهندسی کامپیوتر
Collapse دانشکده الهیات و معارف اسلامیدانشکده الهیات و معارف اسلامی
گروه حقوق
گروه فلسفه و منطق
گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
گروه علوم قرآن و حدیث
گروه معارف اسلامی
گروه فلسفه و حکمت اسلامی
گروه ادیان و عرفان
گروه فقه و حقوق اسلامی
Collapse دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایه
گروه فیزیک
گروه شیمی
گروه فیتو شیمی
گروه شیمی کاربردی
گروه زیست شناسی جانوری
گروه شیمی معدنی
گروه زیست شناسی
گروه شیمی فیزیک
گروه زیست شناسی سلولی مولکولی
گروه شیمی تجزیه
گروه فیزیک نظری
گروه فیزیک اتمی و مولکولی
گروه ریاضی محض
گروه فیزیک حالت جامد
گروه ریاضی کاربردی و محض
Collapse دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
گروه مدیریت
گروه مطالعات خانواده
گروه کتابداری
گروه علوم تربیتی
گروه تکنولوژی و روشهای
گروه روانشناسی
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
Collapse دانشکده فنی و مهندسیدانشکده فنی و مهندسی
گروه برق
گروه مهندسی شیمی
گروه عمران خاک و پی
گروه برق قدرت
گروه مواد
گروه عمران سازه
گروه مکانیک
گروه عمران
گروه برق الکترونیک
Collapse دانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات عربی
گروه زبان انگلیسی
گروه زبان و ادبیات فارسی
فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها
تماس با ما
بایگانی خبرها