شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 نام عضوسمت در شورا
1 سید احمد حسینی دبیر شورا
2 منصور ایمانپور عضو عادی
3 حمید محمدی عضو عادی
4 بهروز خیرفام عضو عادی
5 امین صفری عضو عادی
6 محمد حسین ستاری بارنجی عضو عادی
7 عبدالاحد غیبی عضو عادی
8 سید احمد حسینی عضو عادی
9 لادن واقف عضو عادی
10 علیرضا روحی عضو عادی
11 وحید سرابی عضو عادی