مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ترجمة ادبیات غرب در ایران: ...
عنوان ترجمة ادبیات غرب در ایران: معیارهای ناشران ایرانی برای گزینش و انتشار آثار ادبی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ناشران ایرانی، نظام ادبی ایران، نظام ادبی غرب، معیارهای گزینش آثار ادبی غرب، میدان، سرمایه
چکیده نقش ترجمه در پیدایش رمانِ مدرن به سبک اروپایی در نظام ادبی ایران مدت هاست که مورد مطالعه بوده است. با این حال، ترجمۀ رمان های غربی در نظام ادبی ایران روندی پیچیده است که بازیگران زیادی در آن دخیل اند. یکی از این بازیگران، ناشران هستند که نقش غیر قابل انکاری در «میدان» نشرِ آثار ادبی و معرفی آن به خوانندگان ایفا می کنند. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن این اهمیت درصدد است تا با مطالعۀ حوزۀ نشر ادبی ایران و با استفاده از چارچوب نظری بوردیو (1983، 1986، 2008) به بررسی معیارهای ناشران ایرانی برای گزینش کتاب جهت ترجمه و انتشار آثار ادبی غرب در ایران بپردازد. در این راستا، طی مصاحبه ای با سه مترجم، سه جامعه شناس ادبیات و ده ناشر برجستۀ کشور، معیار های ناشران در انتخاب و معرفی آثار ادبی غرب به خوانندگانِ ایرانی مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ مصاحبه شوندگان با استفاده از نظریه داده بنیاد استراس و کوربین (1998) به شیوۀ کیفی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که ناشران ایرانیِ مورد مطالعه، سرمایه های «نمادین» و «فرهنگی» اثر از قبیل شهرت نویسنده، جوایز بین المللی کسب شده توسط اثر، ساخت مجموعه های تلویزیونی از روی اثر و پرفروش بودن جهانی آثار را در انتخاب تألیفاتِ ادبی جهت ترجمه مؤثر می دانند؛ که هدف از آن می تواند تلاش ناشران جهت تحصیل همزمان «سرمایۀ اقتصادی، فرهنگی و نمادین» در «میدان» سلسله مراتبی و رقابتی نشر در ایران باشد.
پژوهشگران رؤیا منصفی (نفر اول)، رضا یل شرزه (نفر دوم)، علی سلمان پور (نفر سوم)