مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بیماری «کووید-19 «یا «ویروس ...
عنوان بیماری «کووید-19 «یا «ویروس چینی»؟
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ون دایک، ویروس چینی، بیماری کووید -19 ،گفتمان نژادپرستانه، شناخت اجتماعی، مدلهای ذهنی رفتار
چکیده شیوع ویروس کرونا در جهان، زیست روزمره انسان در پهنه این کره خاکی را با تغییرات عمده ای مواجه ساخته و تمامی ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی حیات بشر را دستخوش دگرگونی کرده است. آنچه در این میان جالب توجه است نحوه مواجهه ممالک مختلف جهان با این ویروس منحوس و شیوه پرداختن به آن در جوامع مختلف انسانی است که زمینه ساز تجارب متفاوتی برای گروه های انسانی در این کشورها شده است. عبارت «ویروس چینی» که به طور گسترده ای توسط برخی از زمامداران ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد و تاکید بر منشا چینی این ویروس که به طور فزاینده ای وارد حوزه عمومی جامعه آمریکایی شده است در تقویت گفتمان مرکز گرا و سلسله مراتبی غرب علیه جمعیت های انسانی حاشیه ای و به خصوص چینی نقش عمده ای داشته است. تحقیق حاضر در صدد است تا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تکیه برچارچوب نظری تحلیل انتقادی گفتمان ون دایک (Van Dijk, 2008, 2015)به بررسی نحوه مواجهه ایالات متحده آمریکا با مهاجران چینی بپردازد و نشان دهد چگونه «زبان» مورد استفاده توسط برخی دولتمردان آمریکایی و اصرار به انتساب ویروس کرونا به کشور چین سبب احیای گزینشی حافظه تاریخی ملت آمریکا درمواجهه با مهاجران در سطح «شناختی» می شود و با بازتولید تفکرات قالبی در جامعه، که همواره بر خارجی بودن بیماری و عناصر بیماری زا پافشاری کرده است، زمینه تقویت گفتمان های نژادپرستانه و تحقیر گروه های اقلیت در سطح «جامعه» را فراهم می آورد. در این میان، استفاده از اصطلاح «کووید-19» هنگام پرداختن به این بیماری به مثابه ابزاری موثر در جهت مقابله با گفتمان مرکزگرای غرب علیه شرق است.
پژوهشگران رضا یل شرزه (نفر اول)، رؤیا منصفی (نفر دوم)