محمدجواد اخروی

صفحه نخست /محمدجواد اخروی
نام و نام خانوادگی محمدجواد اخروی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه برق
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی برق
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!