ابراهیم اسدی

صفحه نخست /ابراهیم اسدی
نام و نام خانوادگی ابراهیم اسدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه عمران
تحصیلات دکترای تخصصی / عمران- سازه های هیدرولیک
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!