داوود افقی

صفحه نخست /داوود افقی
نام و نام خانوادگی داوود افقی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده الهیات و معارف اسلامی / گروه معارف اسلامی
تحصیلات دکترای حرفه ای / مدرسی معارف اسلامی-قرآن و متون
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فصلنامه تحقیقات کلامی 7 (1393) 113- 128