علی رضا انتظاری

صفحه نخست /علی رضا انتظاری
علي رضا انتظاري
نام و نام خانوادگی علی رضا انتظاری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه عمران
تحصیلات دکترای حرفه ای / عمران - سازه
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!