عسگر علی بویر

صفحه نخست /عسگر علی بویر
نام و نام خانوادگی عسگر علی بویر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر / گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم کامپیوتر- محاسبات توزیعی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!