سیده لیلی حسنی اسکوئی

صفحه نخست /سیده لیلی حسنی اسکوئی
نام و نام خانوادگی سیده لیلی حسنی اسکوئی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی کاربردی و محض
تحصیلات دکترای تخصصی / آمار ریاضی
مرتبه علمی استادیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!