محسن حیدریان

صفحه نخست /محسن حیدریان
محسن حيدريان
نام و نام خانوادگی محسن حیدریان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر / گروه مهندسی کامپیوتر
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضیات کاربردی - سیستم های کامپیوتری
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواننوع کارنام نویسنده اصلیسال نشر
1 تالیف کتاب --- 1393
2 تالیف کتاب --- 1393