محمد خودی زاده نهاری

صفحه نخست /محمد خودی زاده نهاری
نام و نام خانوادگی محمد خودی زاده نهاری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر / گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر
مرتبه علمی استادیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک