پریوش خاورزمینی

صفحه نخست /پریوش خاورزمینی
نام و نام خانوادگی پریوش خاورزمینی
شغل دانشجوی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تحصیلات کارشناسی ارشد / روانشناسی تربیتی
مرتبه علمی
صفحه شخصی
پست الکترونیک