رضا دهقان نژاد

صفحه نخست /رضا دهقان نژاد
نام و نام خانوادگی رضا دهقان نژاد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده الهیات و معارف اسلامی / گروه فقه و حقوق اسلامی
تحصیلات تحصیلات حوزوی / فقه و اصول
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فقه (کاوشی نو در فقه) 1 (1398) 103-127
2 فقه (کاوشی نو در فقه) 1 (1397) 101-125
3 مطالعات قرآنی 1 (1397) 83-106
4 مطالعات قرآنی 1 (1396) 29-58
5 پژوهشنامه معارف قرآنی (دانشگاه علامه طباطبایی) 1 (1396) 77-100
6 تفسیر پژوهی (قرآن در آینه پژوهش) 2 (1394) 12-46