رضا ذاکر

صفحه نخست /رضا ذاکر
رضا ذاكر
نام و نام خانوادگی رضا ذاکر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه برق
تحصیلات دکترای حرفه ای / مهندسی برق _ مخابرات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters Vol. 18 (2019) 1794-1798
2
INTERNATIONAL JOURNAL OF RF AND MICROWAVE COMPUTER-AIDED ENGINEERING 28 (2018) 1-9
3
INTERNATIONAL JOURNAL OF RF AND MICROWAVE COMPUTER-AIDED ENGINEERING 28 (2018) 1-14
4
INTERNATIONAL JOURNAL OF RF AND MICROWAVE COMPUTER-AIDED ENGINEERING 1 (2018) 1-8
5
IET Microwaves Antennas & Propagation 1 (2018) 1-7
6
INTERNATIONAL JOURNAL OF RF AND MICROWAVE COMPUTER-AIDED ENGINEERING 28 (2018) 1-9