قادر رزمجو

صفحه نخست /قادر رزمجو
نام و نام خانوادگی قادر رزمجو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
تحصیلات کارشناسی ارشد / زبان شناسی همگانی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!