صمد رسول زاده اقدم

صفحه نخست /صمد رسول زاده اقدم
صمد رسول زاده اقدم
نام و نام خانوادگی صمد رسول زاده اقدم
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه مطالعات خانواده
تحصیلات دکترای حرفه ای / جامعه شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی - ایران، شیراز - 25 آبان 1396
2 اولین همایش ملی خانواده و مسائل نوپدید - ایران، آذرشهر - 21 آذر 1395
3 اولین همایش ملی خانواده و مسائل نوپدید - ایران، آذرشهر - 21 آذر 1395
4 اولین همایش ملی خانواده و مسائل نوپدید - ایران، آذرشهر - 21 آذر 1395
5 اولین همایش ملی خانواده و مسائل نوپدید - ایران، آذرشهر - 21 آذر 1395
6 اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران - ایران، تهران - 15 شهریور 1394
7 دومین کنفرانس ملی تعوسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی - ایران، تهران - 15 خرداد 1394
8 مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی - 01 بهمن 1393
9 مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 01 آبان 1393
10 مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 01 آبان 1393