شهرام رضاپور

صفحه نخست /شهرام رضاپور
شهرام رضاپور
نام و نام خانوادگی شهرام رضاپور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی کاربردی و محض
تحصیلات دکترای حرفه ای / ریاضی
مرتبه علمی استاد
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics 18 (2023) 55-71
2
AIMS Mathematics 8 (2023) 27241-27267
3
Journal of Function Spaces 2023 (2023) 1-11
4
Symmetry-Basel 15 (2023) 1-17
5
AIMS Mathematics 8 (2023) 10665-10684
6
Journal of Inequalities and Applications 2023 (2023) 1-23
7
Symmetry-Basel 15 (2023) 1-18
8
Symmetry-Basel 15 (2022) 1-16
9
Symmetry-Basel 14 (2022) 1-14
10
AIMS Mathematics 8 (2022) 5484-5501
11
Mathematics 10 (2022) 1-31
12
AIMS Mathematics 8 (2022) 3120-3162
13
Boundary Value Problems 2022 (2022) 1-21
14
Mathematics 10 (2022) 1-11
15
AIMS Mathematics 8 (2022) 1566-1591
16
AIMS Mathematics 8 (2022) 1455-1474
17
AIMS Mathematics 8 (2022) 873-886
18
AIMS Mathematics 8 (2022) 775-791
19
Journal of Function Spaces 2022 (2022) 1-33
20
COMPLEXITY 2022 (2022) 1-13
21
Mathematics 10 (2022) 1-15
22
Journal of Inequalities and Applications 2022 (2022) 1-28
23
Journal of Inequalities and Applications 2022 (2022) 1-35
24
Journal of Mathematics 2022 (2022) 1-12
25
AIMS Mathematics 7 (2022) 14187-14207
26
AIMS Mathematics 7 (2022) 13887-13909
27
Journal of Function Spaces 2022 (2022) 1-26
28
Journal of Inequalities and Applications 2022 (2022) 1-24
29
Journal of Function Spaces 2022 (2022) 1-12
30
Mathematics 10 (2022) 1-32
31
Journal of Function Spaces 2022 (2022) 1-11
32
Journal of Function Spaces 2022 (2022) 1-9
33
Mathematics 10 (2021) 1-17
34
Mathematics 9 (2021) 1-20
35
Advances in Difference Equations 2021 (2021) 1-55
36
Boundary Value Problems 2021 (2021) 1-25
37
Mathematical Analysis and Convex Optimization 2 (2021) 119-130
38
Advances in Differential Equations 2021 (2021) 0
39
Mathematics 9 (2021) 1-17
40
Turkish Journal of Mathematics 45 (2021) 496-519
41
Computational Methods for Differential Equations 8 (2020) 610-638
42
Computational Methods for Differential Equations 8 (2020) 505-522
43
Advances in Difference Equations 2020 (2020) 1-18
44
CHAOS SOLITONS & FRACTALS 134 (2020) 1-7
45
Advances in Difference Equations 2019 (2019) 1-21
46
MATHEMATICAL SCIENCES 13 (2019) 255–265
47
Advances in Differential Equations 2018:255 (2018) 2018:255
48
Advances in Differential Equations 2018:135 (2018) 2018:135
49
Advances in Differential Equations 2017:351 (2017) 2017:351
50
Advances in Differential Equations 2017:325 (2017) 2017:325
51
Boundary Value Problems 2017:145 (2017) 2017:145
52
Advances in Differential Equations 2017:221 (2017) 2017:221
53
Nonlinear Analysis-Modelling and Control 22 (2017) 188-209
54
Novi Sad Journal of Mathematics 47 (2017) 143-163
55
Scientific Bulletin - "politehnica" University Of Bucharest. Series A, Applied Mathematics And Physics 79 (2017) 109-118
56
Advances in Differential Equations 2017:51 (2017) 2017:51
57
KRAGUJEVAC JOURNAL OF MATHEMATICS 41 (2017) 143-158
58
Filomat 30 (2016) 2743-2748
59
Filomat 30 (2016) 1601-1613
60
Journal of Function Spaces 2016 (2016) 1-8
61
Mathematica Slovaca 65 (2015) 1509-1516
62
Bulletin of the Iranian Mathematical Society 41 (2015) 1433-1444
63
Journal of Function Spaces 2016 (2015) Article ID 4626940
64
Journal of Advanced Mathematical Studies 8 (2015) 53-59
65
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales - Serie A: Matematicas 108 (2014) 519-526
66
Journal of Inequalities and Applications 2014 (2014) 1-14
67
Advances in Differential Equations 2013 (2013) 1-17
68
Advances in Differential Equations 2013 (2013) 1-12
69
University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin-Series A-Applied Mathematics and Physics 75 (2013) 27-38
70
Fixed Point Theory and Applications 2013 (2013) 1-8
71
Journal of Advanced Mathematical Studies (2013) -
72
Abstract and Applied (2013) -
73
Journal of Advanced Mathematical Studies (2013) 154-158
74
Journal of Advanced Mathematical Studies (2013) 162-166
75
Mathermatical Sciences (2013) 41
76
Fixed Point Theory and Applications (2013) 168
77
Scientific Bulletin - "politehnica" University Of Bucharest. Series A, Applied Mathematics And Physics (2013) 42075
78
Philos. Trans oof the Royal Society A (2013) -
79
Filomat (2013) -
80
Fixed Point Theory 14 (2013) 263-268
81
Boundary Value Problems (2013) 42012
82
Filomat 27 (2013) 311-315
83
Bulletin of the Iranian Mathematical Society (2013) 193-203
84
Filomat (2013) 311-315
85
Advances in Differential Equations (2013) 42014
86
Analysis in Theory and Applications (2013) 158-168
87
Philosophical Transactions of the Royal Society (2013) 1471-2962
88
University Po litehnica of Bucharest Scientific Bulletin-Series A-Applied Ma (2013) -
89
Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 371 (2013) 20120144
90
Bulletin of the Iranian Mathematical Society 39 (2013) 193-203
91
International Journal of Analysis (2013) 42011
92
Fixed Point Theory and Applications (2013) 42014
93
Topology and its Applications (2013) 450-454
94
Journal of Nonlinear Analysis and Optimization (2012) 129-135
95
Journal of Fixed Point Theory and Applications (2012) 230-246
96
TOPOLOGICAL METHODS IN NONLINEAR ANALYSIS (2012) 436-429
97
Applied Mathematics Letters 25 (2012) 843-846
98
Fixed Point Theory and Applications (2012) 42156
99
Abstract and Applied Analysis (2012) 42186
100
Abstract and Applied Analysis (2012) 42278
101
Abstract and Applied Analysis (2012) 42186
102
Applied Mathematics Letters (2012) 962- 959
103
Applied Mathematics Letters (2012) 846 -843
104
Computers and Mathematics with Applications (2012) 1368- 1361
105
Topology and its Applications (2012) 663- 659
106
Fixed Point Theory (2012) 178- 173
107
Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo 60 (2011) 323-327
108
Applied Mathematics Letters 24 (2011) 1037-1040
109
Analysis in Theory and Applications 27 (2011) 117-124
110
Anal. Theory Appl (2011) 109
111
Anal. Theory Appel (2011) 0
112
Applied Mathematics and Computation 218 (2011) 480-491
113
TOPOLOGICAL METHODS IN NONLINEAR ANALYSIS 37 (2011) 193-202
114
Fixed point theory (2011) 186-179
115
Bulletin of the Iranian Mathematical Society (2011) 279-287
116
TOPOLOGICAL METHODS IN NONLINEAR ANALYSIS (2011) -
117
TOPOLOGICAL METHODS IN NONLINEAR ANALYSIS (2011) 383-389
118
Computers and Mathematics with Applications (2011) -
119
Nonlinear Analysis (2011) 1803-1799
120
APPLIED MATHEMATICS LETTERS (2011) -
121
Applied Mathematics Letters 23 (2010) 498-502
122
Expositiones Mathematicae 28 (2010) 71-77
123
Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo 59 (2010) 185-197
124
Numerical Functional Analysis and Optimization 30 (2009) 825-832
125
Australian Journal of Mathematical Analysis and Applications 5 (2009) 1-7
126
Matematicki Vesnik 60 (2008) 261-268
127
Journal of Mathematical Analysis and Applications 345 (2008) 719-724
128
Analysis in Theory and Applications 24 (2008) 205-210