فرزاد سلحشور

صفحه نخست /فرزاد سلحشور
نام و نام خانوادگی فرزاد سلحشور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
تحصیلات دکترای تخصصی / آموزش زبان
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!