منیره صدقی

صفحه نخست /منیره صدقی
منيره صدقي
نام و نام خانوادگی منیره صدقی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی کاربردی و محض
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی محض گرایش جبر
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی [وب‌سایت شخصی]
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Euro-Tbilisi Mathematical Journal 15 (2022) 141-144
2
Archiv der Mathematik 1 (2019) 33-39
3
Tokyo Journal of Mathematics 40 (2017) 83-96
4
ALGEBRAS AND REPRESENTATION THEORY 20 (2017) 1249- 1257
5
JOURNAL OF ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS 16 (2017) 1-10
6
COLLOQUIUM MATHEMATICUM 139 (2015) 25-35
7
Houston Jornal of Mathematics Issn: 0362-1588 (2014) 319
8
Archiv der Mathematik 102 (2014) 225-236
9
Archiv der Mathematik (2014) -
10
Proceedings of the American mathematical society Issn: 0002-9939 (2013) 1101-1107
11
Talanta (2013) 604-610
12
Communications in Algebra (2013) 2799-2814
13
ALGEBRA COLLOQUIUM (2010) 924-917