صمد عبداللهی عابد

صفحه نخست /صمد عبداللهی عابد
صمد عبداللهي عابد
نام و نام خانوادگی صمد عبداللهی عابد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده الهیات و معارف اسلامی / گروه علوم قرآن و حدیث
تحصیلات دکترای تخصصی / الهیات و معارف اسلامی
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 اولین همایش ملی پژوهش های تفسیری قرآن کریم - ایران، تبریز - 01 اردیبهشت 1398
2 دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی - ایران، قم - 14 مرداد 1395
3 بیستمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور - 01 آبان 1393
4 سومین جشنواره پزوهشهای قرانی دانشگاه پیانم نور - 01 اسفند 1390
5 نامشخص - 01 فروردین 1390
6 همایش ملی سفینه النجاه - 01 فروردین 1390
7 سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر سی آذر