محمدحسین عبدالهی جهدی

صفحه نخست /محمدحسین عبدالهی جهدی
محمدحسين عبدالهي جهدي
نام و نام خانوادگی محمدحسین عبدالهی جهدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک ـ تبدیل انرژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز - Journal of Mechanical Engineering 47 (1396) 419-411
2 مکانیک سازه ها و شاره ها 6 (1395) 285-304
3
American Journal of Fluid Dynamics 5 (2015) 31-42
4
American Journal of Fluid Dynamics 5 (2015) 43-54