فخر السادات قریشی راد

صفحه نخست /فخر السادات قریشی راد
فخر السادات قريشي راد
نام و نام خانوادگی فخر السادات قریشی راد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!