فخر السادات قریشی راد

صفحه نخست /فخر السادات قریشی راد
فخر السادات قريشي راد
نام و نام خانوادگی فخر السادات قریشی راد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 نخستین همایش ملی خانواده ، کودک و نوجوان با تاکید بر افراد با نیازهای ویژه - ایران، شیراز - 01 و 02 آبان 1397
2 اولین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روان شناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی-اجتماعی - ایران، زرقان - 31 خرداد 1397
3 اولین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روان شناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی-اجتماعی - ایران، زرقان - 31 خرداد 1397
4 مجموعه مقالات همایش سلامت در پرتو قران - 01 آبان 1393
5 مجموعه مقالات همایش سلامت در پرتو قران - 01 آبان 1393
6 مجموعه مقالات دومین همایش منطقه ای تربیت بدنی وعلوم ورزشی - 01 آذر 1392