فرج محمدقلی زاده

صفحه نخست /فرج محمدقلی زاده
نام و نام خانوادگی فرج محمدقلی زاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه مطالعات خانواده
تحصیلات کارشناسی ارشد / حقوق عمومی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!