سید هادی میر محمودی

صفحه نخست /سید هادی میر محمودی
نام و نام خانوادگی سید هادی میر محمودی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده الهیات و معارف اسلامی / گروه معارف اسلامی
تحصیلات کارشناسی ارشد / علوم قرآن و حدیث
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!