نادر هویدائی

صفحه نخست /نادر هویدائی
نام و نام خانوادگی نادر هویدائی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه عمران
تحصیلات دکترای تخصصی / عمران - سازه
وبسایت
پست الکترونیک