رضا شکرزاده آقا علیلو

صفحه نخست /رضا شکرزاده آقا علیلو
نام و نام خانوادگی رضا شکرزاده آقا علیلو
شغل دانشجوی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تحصیلات
مرتبه علمی
صفحه شخصی
پست الکترونیک