مصطفی آقازاده قمی

صفحه نخست /مصطفی آقازاده قمی
نام و نام خانوادگی مصطفی آقازاده قمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مواد
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مواد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالوژی - ایران، تهران - 06 و 07 آبان 1396