حسین عباسی مهر

صفحه نخست /حسین عباسی مهر
حسين عباسي مهر
نام و نام خانوادگی حسین عباسی مهر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر / گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی فناوری اطلاعات
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی [Google Scholar] [Scopus] [ResearchGate] [Web Of Science] [وب‌سایت شخصی]
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 239 (2024) 1-19
2 مهندسی برق دانشگاه تبریز - (1402) 1-10
3
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS - (2023) 1-14
4
journal of information technology management 15 (2023) 73-91
5
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 217 (2023) 1-11
6
Sustainable Computing-Informatics & Systems 38 (2023) 1-11
7 فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 14 (1401) 1-11
8
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 204 (2022) 1-12
9 علوم رایانش و فناوری اطلاعات 20 (1401) 11-19
10
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 192 (2022) 1-11
11
NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS - (2021) 1-15
12
International Journal of Business Information Systems - (2021) 1-13
13
MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES DOI (2021) 1-15
14
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing vol-ahead (2021) 1-19
15
CHAOS SOLITONS & FRACTALS vol-ahead (2020) 1-14
16
International Journal Of Intelligent Engineering Informatics 8 (2020) 95 - 116
17
Journal of Applied Research on Industrial Engineering 7 (2020) 177-189
18
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing vol-ahead (2020) 1-19
19
COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING 143 (2020) 1-13
20
KYBERNETES vol-ahead (2019) --
21
Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences 25 (2017) 862-876
22
Scientia Iranica 23 (2016) 2355-2373
23
APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE 29 (2015) 733-751
24
International Journal of Information and Communication Technology Research (IJICTR) پژوهشگاه فضای مجازی 7 (1393) 63-74
25
International Arab Journal of Information Technolo 11 (2014) 599-606
26
بینالمللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (بین المللی علوم مهندسی سابق) ـ دانشگاه علم و صنعت International Journal of Industrial Engineering and Productional Research 25 (1393) 197-206
27
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH 51 (2013) 1279-1294
28
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین Journal of optimization in Industrial Engineering 11 (1391) 25-31
29
International Journal of Information Retrieval Research (IJIRR) 1 (2011) 39-54