جواد احمدی اقدم

صفحه نخست /جواد احمدی اقدم
نام و نام خانوادگی جواد احمدی اقدم
شغل دانشجوی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تحصیلات کارشناسی ارشد / مدیریت آموزشی
مرتبه علمی
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مدیریت بر آموزش سازمان ها 11 (1400) 131-158