وحید خیری

صفحه نخست /وحید خیری
نام و نام خانوادگی وحید خیری
شغل دانشجوی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان وادبیات عربی
مرتبه علمی
صفحه شخصی
پست الکترونیک