رضا یل شرزه

صفحه نخست /رضا یل شرزه
رضا يل شرزه
نام و نام خانوادگی رضا یل شرزه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
تحصیلات دکترای تخصصی / مطالعات ترجمه
مرتبه علمی استادیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
همایش بین المللی گفتمان پژوهی بینا رشته ای - ایران، اصفهان - 01 آبان 1401
2
اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین درمطالعات ترجمه و آموزش زبان انگلیسی - ایران، همدان - 24 و 25 شهریور 1400