مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل رابطه حضور در شبکه ...
عنوان تحلیل رابطه حضور در شبکه اجتماعی فیس بوک و انزوای اجتماعی در بین جوانان شهر تبریز
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها شبکه های اجتماعی مجازی، فیس بوک، انزوای اجتماعی
چکیده در عصر حاضر، فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی هم چون اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی نقش مهمی در زندگی افراد به ویژه جوانان ایفا می کنند. به همین خاطر، بسیاری از اندیشمندان اجتماعی این مسئله را مطرح می کنند که اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی زندگی افراد را تغییر می دهند، اما در چگونگی این تغییر و مثبت و منفی بودن آن اختلاف نظر وجود دارد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر مطالعه این امر است که آیا حضور در شبکه ی اجتماعی فیس بوک باعث انزوای اجتماعی کاربران می شود؟ یا باعث گسترش روابط اجتماعی کاربران خود می شود؟ نوشتار حاضر به صورت پیمایشی و با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه و در دسترس و بهره گیری از پرسش نامه ی اینترنتی محقق ساخته صورت گرفته است. جامعه ی آماری پژوهش را جوانان 34-18 سال کاربر فیس بوک شهر تبریز تشکیل می دهند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین مدت زمان عضویت، میزان استفاده، میزان مشارکت و فعالیت، استفاده ی هدف مند از فیس بوک و انزوای اجتماعی رابطه ی معکوس و معناداری وجود دارد؛ اما بین استفاده ی غیر هدف مند (انجام بازی های آنلاین و دیدن صفحات غیراخلاقی در فیس بوک) از فیس بوک و انزوای اجتماعی، همبستگی مستقیم و معناداری وجود دارد.
پژوهشگران صمد رسول زاده اقدم (نفر اول)، پویان احیایی (نفر دوم)، صمد عدلی پور (نفر سوم)، مریم سهرابی (نفر چهارم)