مشخصات پژوهش

صفحه نخست /علی(ع) و تفسیر قرآن با ...
عنوان علی(ع) و تفسیر قرآن با استفاده از سنت پیامبر اعظم(ص)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها علی(ع) ، تفسیر قرآن سنت، پیامبر(ص)
چکیده علی (ع) و تفسیر قرآن با استفاده از سنّت پیامبر اعظم (ص) صمد عبداللهی عابد عضو هیأت علمی دانشگاه آذربایجان چکیده: تفسیر قرآن به سنّت در مرحله بعد از تفسیر قرآن به قرآن و در طول آن است و معیّت آن دو با هم به نحو لازم و ملزوم است. یعنی حجّیّت قرآن به جهت اینکه کلام خداست، ذاتی است ولی حجیت سنّت را خداوند در قرآن تجویز فرموده است. بدان جهت که نمی توان همه آیات قرآن را با خود قران تفسیر کرد که لازمه اش کفایت قران و عدم نیاز به سنّت و اهل بیت(ع) است، چاره ای جز رجوع به سنّت معصومین برای تفسیر قرآن نیست که آن، یکی از بهترین و ضروری ترین راههای شناخت قران و یکی از منابع تفسیر قرآن است؛ ولی از آنجا که بحث ما، بررسی یکی از روشهای تفسیری امام علی(ع) است و تنها معصومی که علی(ع) از او روایت کرده است، پیامبر(ص) می باشد، لذا مقصود ما در این مقاله، احادیث تفسیری است که علی(ع) از پیامبر(ص) نقل می کند و آن اقسامی دارد که از آن جمله است: الف ـ تفسیر قرآن با تکیه بر فضیلت آیات. ب ـ بیان معانی کلمات و اصطلاحات و بیان مقصود. ج ـ بیان مصداق (مصداق انحصاری، مصداق اکمل، یکی از مصادیق). د ـ تفصیل مطالب و داستانهای قرآنی. هـ ـ بیان تأویل آیه. و ـ بیان شأن نزول آیه. ز ـ بیان امور تاریخی و پیشگوئی از آینده. ح ـ تطبیق ط ـ تمثیل و ... . کلید واژه ها: تفسیر، قرآن، سنّت، پیامبر(ص)، علی(ع)، تأویل، تمثیل و ...
پژوهشگران صمد عبداللهی عابد (نفر اول)