مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تفسیر قرآن به سنت در کلام ...
عنوان تفسیر قرآن به سنت در کلام علی(ع)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تفسیر، قرآن، سنت، پیامبر(ص)، علی(ع)، تاویل، تمثیل
چکیده تفسیر قرآن به سنت در کلام علی(ع) دکتر صمد عبداللهی عابد چکیده: تفسیر قرآن به سنّت در مرحله بعد از تفسیر قرآن به قرآن و در طول آن است و معیّت آن دو با هم به نحو لازم و ملزوم است. یعنی حجّیّت قرآن به جهت اینکه کلام خداست، ذاتی است ولی حجیت سنّت را خداوند در قرآن تجویز فرموده است. بدان جهت که نمی توان همه آیات قرآن را با خود قرآن تفسیر کرد که لازمه اش کفایت قران و عدم نیاز به سنّت و اهل بیت(ع) است، چاره ای جز رجوع به سنّت معصومین برای تفسیر قرآن نیست که آن، یکی از بهترین و ضروری ترین راههای شناخت قران و یکی از منابع تفسیر قرآن است؛ ولی از آنجا که بحث ما، بررسی روایت تفسیری علی (ع) است لذا مقصود ما در این مقاله، احادیث تفسیری است که علی(ع) از پیامبر(ص) نقل می کند و آن اقسامی دارد که از آن جمله است: الف ـ تفسیر قرآن با تکیه بر فضیلت آیات. ب ـ بیان معانی کلمات و اصطلاحات و بیان مقصود. ج ـ بیان مصداق (مصداق انحصاری، مصداق اکمل، یکی از مصادیق). د ـ تفصیل مطالب و تبیین داستانهای قرآنی. هـ ـ بیان تأویل آیه. و ـ بیان شأن نزول آیه. ز ـ بیان امور تاریخی و پیشگوئی از آینده. ح ـ تطبیق ط ـ تمثیل و ... . کلید واژه ها: تفسیر، قرآن، سنّت، پیامبر(ص)، علی(ع)، تأویل، تمثیل
پژوهشگران صمد عبداللهی عابد (نفر اول)