مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بروسوی، تفسیر روح البیان و ...
عنوان بروسوی، تفسیر روح البیان و روش مفسر در نگارش آن
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها حقی، بروسوی، روح البیان، مباهله، مودت
چکیده بروسوی، تفسیر روح البیان و روش مفسر در نگارش آن چکیده برو سوی از مفسران قرنهای 11 و 12 هجری قمری است که گرایش عرفانی داشته ولی آراء متصوفه و عرفا را در تفسیر خود چندان دخالت نداده است؛ هرچند که استفاده زیادی از آنها و شعرای فارسی زبان مثل مولوی، سعدی و حافظ کرده است. ایشان حدود 27 اثر از خود بر جای گذاشته که مهمترین آنها تفسیر روح البیان است که در آن به مباحث علوم قرآنی، لغوی، ادبی و ... پرداخته و از شعر فارسی و عربی بهره های فراوانی برده، احادیثی را از پیامبر (ص) و ائمه معصومین و اصحاب و تابعین نقل می کند و از عرفا نیز تاثیر می گیرد. ایشان گاهی به مباحث کلامی و علمی نیز می پردازد و کمتر به تبیین آیات الاحکام پرداخته است. ایشان در برخی آیات ولایت ،مطالبی را مشابه دیدگاه امامیه مطرح می کند که از آن جمله است آنچه در تفسیر آیات مباهله و مودت و اطعام بیان داشته است. کلید واژه ها: حقی، بروسوی، روح البیان، مباهله، مودت و...
پژوهشگران صمد عبداللهی عابد (نفر اول)