مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقد و بررسی ترجمه ی رضا ...
عنوان نقد و بررسی ترجمه ی رضا اصفهانی و همکاران از قرآن کریم
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها قرآن، ترجمه، لغت، مترجم، قرائت
چکیده نقد و بررسی« ترجمه ی گروهی قرآن کریم » ناصر حمزه پور* دکتر صمدعبداللهی عابد ** چکیده : ترجمه که به معنی تبیین از زبانی به زبان دیگر است، دارای اهمیّت زیاد است و این اهمیّت، بیشتر خواهد شد، موقعی که متن مورد ترجمه، کتاب آسمانی باشد. بدین جهت، انتقال معانی قرآن به همان شیوایی که خدا بیان داشته، در ترجمه امکان ندارد. و ترجمه ی قرآن، صرفاً گوشه ی بسیار کوچکی از قرآن را نمودارمی سازد و جنبه ی قدسی قرآن را دارا نمی باشد؛ زیرا ترجمه، سخن مترجم، و قرآن، سخن خداست؛ ولی از آنجا که ترجمه ی قرآن از ضرورتهای انکار ناپذیر برای تبلیغ دین است، علمای دین با وجود کشمکشهای زیاد، آن را لازم دانسته اند و از دیرباز ، ترجمه های مختلفی برای قرآن ارائه کرده اند که به جهت بشری بودن آنها، بدون خطا نبوده است . یکی از ترجمه های محققانه معاصر را آقای دکتر رضایی اصفهانی به همراه گروهی از اساتید انجام داده اند که خیلی از خطاهای ترجمه های پشینیان را ندارند؛ ولی با این وجود به جهت بشری بودن ترجمه، در برخی موارد، خطاهایی ملاحظه می شود که یاد آوری آن موجب اصلاح برداشت از کلام خدا خواهد بود. خطاهای این ترجمه گاهی لغوی است و گاهی مرتبط با اِعراب و قواعد صرف و نحواست و گاهی نیز به جهت ارائه ی توضیحات اضافی داخل پرانتز است که خواننده را دچار اشتباه می کند . برخی خطاها نیز مرتبط با قرائت های غیر معمول است که مترجمین براساس آن قرائت ها، ترجمه کرده اند . خطاهای دیگری نیز درخصوص فنون نگارش و ویراستاری است که اصلاح آنها موجب بهتر شدن ترجمه خواهد بود. کلید واژه ها: قرآن، ترجمه، لغت، مترجم، قرائت.
پژوهشگران ناصر حمزه پور معتوقی (نفر اول)، صمد عبداللهی عابد (نفر دوم)