مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تطبیقی المیزان و روح ...
عنوان بررسی تطبیقی المیزان و روح المعانی در مقوله ی معاد جسمانی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آلوسی، علامه طباطبایی، روح المعانی، المیزان، معاد جسمانی.
چکیده بررسی تطبیقی المیزان و روح المعانی در مقوله ی معاد جسمانی مسلم سیمرغی زنوزی* دکترصمد عبداللهی عابد** چکیده: معاد و اعتقاد به آن از ملزومات و ضروریات دین مبین اسلام می باشد؛ به طوریکه عدم اعتقاد به آن، از موجبات کفر می باشد. در مورد کیفیت معاد، اندیشمندان اسلامی نظریات گوناگونی را ارائه کرده اند. متکلمین از منظر کلامی و فلاسفه از منظر فلسفی و محدثین از منظر روایات به این موضوع نگریسته اند. در این مقاله سعی شده که دیدگاه های دو مفسّر بزرگ عالم تسنّن و تشیّع، یعنی آلوسی و علّامه طباطبایی، در روح المعانی و المیزان، در مورد آیاتی که دالّ بر معاد جسمانی هستند، بررسی شود. رویکرد آلوسی، رویکردی کلامی است. و آن اینکه، در قیامت انسان بعد از تألیف اجزای متفرقش، عین انسان دنیوی خواهد بود؛ ولی علّامه طباطبایی، رویکردی فلسفی دارد و آن اینکه، آنچه در قیامت اتفاق می افتد، تبدّل است؛ نه تألیف. و عینیّت انسان اخروی با توجه به روح اوست؛ وگرنه بدن اخروی عین بدن دنیوی نخواهد بود؛ بلکه مثل آن است. کلید واژه ها: آلوسی، علامه طباطبایی، روح المعانی، المیزان، معاد جسمانی. *کارشناس ارشد قرآن وحدیث **استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 091415097434 email:s1.abdollahi@yahoo.com
پژوهشگران مسلم سیمرغی زنوزی (نفر اول)، صمد عبداللهی عابد (نفر دوم)