مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تاثیر کلام حضرت علی(ع) ...
عنوان بررسی تاثیر کلام حضرت علی(ع) بر زندگی و اشعار شهریار
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها علی(ع)،شهریار،شعر،حدیث، نهج البلاغه
چکیده بررسی تأثیرکلام حضرت علی(ع) بر زندگی و اشعار شهریار دکتر صمد عبداللّهی عابد عنایت الله قاضی شیراز چکیده سخن گفتن از نعمت های الهی برای انسان است تا بدین وسیله امتیازش از دیگر موجودات مشخّص گردد و این امتیاز در سخنوران و شاعران بیشتر خود را نشان می دهد؛ زیرا ارزش های هر جامعه را با هنر می توان زنده نگه داشت و شعر در این میان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. حال اگر شاعران آثار خود را با تعالیم آسمانی عجین سازند، ماندگاری شعرشان بیشتر خواهد بود. بدین دلیل است که شاعرانی مثل مولوی، حافظ، سعدی و شهریار از آیات قرآن و احادیث معصومین (ع) جهت بارور کردن کلام خود استفاده کرده اند. مقاله ی حاضر به تأثیرپذیری شهریار از کلام علی (ع) می پردازد که یا با عین عبارت، یا به مضمون یا اشاره و تلمیح و غیره خود را نشان داده است. این تأثیرپذیری ریشه در باورهای درونی شهریار و عشق وصف ناپذیر او به علی (ع) دارد. شهریار از عشق مجازی به عشق حقیقی رسیده که مصداق بارز و حلقه ی اتّصال شهریار به خدا نیز علی(ع) است. در این مقاله اشعاری که شهریار از سخنان امیر بیان برگرفته، با آن سخنان آن حضرت (ع) تطبیق داده شده است. واژگان کلیدی:علی(ع)،شهریار،شعر،حدیث، نهج البلاغه.
پژوهشگران صمد عبداللهی عابد (نفر اول)، عنایت الله قاضی شیراز (نفر دوم)