مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی جنگ نرم در آیات قرآن
عنوان بررسی جنگ نرم در آیات قرآن
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها جنگ افروزی دشمنان، جنگ روانی، جنگ نرم، قدرت نرم، راهکارهای مقابله
چکیده جنگ نرم ازمنظر قرآن وحدیث دکتر صمد عبداللهی عابد * استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان فاطمه وجدی** کارشناس ارشد علوم قرآن وحدیث چکیده : این پژوهش ، نگاهی به شیوه های جنگ نرم که در قرآن و حدیث آمده است ، دارد . روش تحقیق ، مراجعه به آیات وروایات و تفاسیر است تا با تدبّر در آنها ، شیوه های مبارزاتی دشمنان را شناسایی و تکلیف خود را جویا شویم. جنگ نرم که نوعی جنگ روانی است، درآیات قرآن مطرح شده که بیشتر ناظر به جنگ های عصر پیامبر(ص) می باشد. بخشی ازآیات در مقام پاسخ به جنگ روانی دشمن ودر صدد خنثی کردن آنها است. آیات دیگری در مقام تحت تاثیر قرار دادن روحیه طرف مقابل و وادار کردن به تسلیم است. و برخی آیات در صدد تقویت روحیه مسلمانان به هنگام احساس ضعف است. درسنت نیز روایاتی در این زمینه وجود دارد که ازآن جمله است روایات جواز خدعه در جنگ . از زمان آفرینش آدم و بنای دشمنی ابلیس با او و فرزندانش،جنگ نرم آغازشد. فریب آدم وحوّا با وعده ی حیات ابدی ، اوّلین جلوه ی جنگ نرم شیاطین بوده است.شیاطین جنّ و انس همواره برای نابودی حقّ کوشیده اند .آسیب های جسمی، برنامه ی همیشگی دشمن بوده است. در عین حال دشمنان دریافتند که با سرمایه گذاری بر افکار، به نتیجه مطلوب تری می رسند، ضمن این که این روش، هزینه های جنگ سخت را ندارد و دشمن اغلب در قالب خیرخواه ظاهر می شود و این، به پیشرفت اوکمک فراوانی می کند. برخی از این روش ها به قدری پیچیده است که هرگز فکر نمی شود که دست دشمن پشت آن است؛استهزا در قالب شوخی،تفرقه افکنی با نام استقلال طلبی،پخش شایعات،تضعیف رهبری یا * 09141597434email:s1.abdollahi@yahoo.com email:akram_@yahoo.com **
پژوهشگران صمد عبداللهی عابد (نفر اول)، فاطمه وجدی (نفر دوم)