مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تشبیه یا تنزیه از دیدگاه امام ...
عنوان تشبیه یا تنزیه از دیدگاه امام علی(ع)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها علی(ع)، تشبیه،تجسیم، تنزیه
چکیده تشبیه یا تنزیه از دیدگاه علی(ع) دکترصمدعبداللهی عابد عضو هیأت علمی دانشگاه آذربایجان چکیده: گرایش به خدا در فطرت انسانها قرار داده شده است و آدمی در طول تاریخ، در پی شناختن خدای خود بوده و چه بسا در این مسیر، مصادیق ناشایست را به عنوان خدا، پرستش نموده است. برخی برای شناخت خدا، او را به انسان یا موجودات دیگری تشبیه می کنند و حتی قائل به جسم برای خدا می شوند و برخی دیگر برای در امان ماندن از تشبیه، دچار تنزیه مطلق می شوند و می گویند: ما را راهی برای شناخت خدا نیست. حضرت امیر(ع)، تشبیه را رد کرده و برای رد آن، ادله ای ذکر کرده است که از آن جمله است: همتانداشتن خدا، شباهت مخلوقات به یکدیگر دلیل بی همتایی خدا، احاطه ناپذیری خدا و... و برای رد تجسیم نیز، ادله و شواهدی ذکر کرده است همانند: عظمت نفوذ ناپذیر خدا، مانع رویتش است، تقدم زمانی خداوند، همانند نداشتن خدا و در بر نگرفتن مکانها او را، خستگی ناپذیری و عدم عجز و تحمل رنج و... و آیات موهم تجسیم را تأویل نمودند. علی(ع)تنزیه مطلق راقبول ندارند و قائل به این هستند که خدا را در حدّی که خود خدا و پیامبرانش معرفی کرده اند وبراساس آیات و افعالش می توان شناخت؛ ولی برای شناخت ذات و کُنه صفاتش راهی نیست و برای تنزیه نیز ادله ای آورده است مثل: حد نداشتن خدا، محاط نبودن خدا و توصیف ناپذیری خدا. کلید واژه ها: علی(ع)، تشبیه،تجسیم، تنزیه.
پژوهشگران صمد عبداللهی عابد (نفر اول)