مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش مثبت اندیشی در حل مسائل ...
عنوان نقش مثبت اندیشی در حل مسائل زندگی با تأکید برآیات قرآن کریم وروایات
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها مثبت اندیشی، خوش بینی، آرامش، قرآن، حدیث
چکیده نقش مثبت اندیشی در حل مسائل زندگی با تأکید برآیات قرآن کریم وروایات دکتر صمد عبداللهی عابد1 ام کلثوم رزمی2 چکیده آرامش، از لوازم ضروری حیات انسان است؛ در واقع، تمام تلاش انسان برای دستیابی به آرامش روحی و معنوی در زندگی است. امروزه کوچکترین مسأله، انسان را آشفته کرده و آرامش درونی اش را به مخاطره می اندازد. افکار منفی و مخرب، سوء ظن ها، مشکلات مادی، انواع اضطراب ها و بیماری ها از جمله مسائل برهم زننده آرامش می باشند. در این راستا، قرآن کریم و ائمه معصومین، فرمایشات گران سنگی دارند که انسان ها را به خوش بینی نسبت به خداوند و امید به فضل و کرم او در مواجهه با ناملایمات زندگی دعوت می کنند. در این مقاله، سعی شده است به خوش بینی، راه های دستیابی به آن، پیامدها ونقش آن در رسیدن به آرامش، پرداخته شود. ازجمله راه های رسیدن به خوش بینی عبارتند از: عبادت، ترتیب اثر ندادن به سوءظن، پرهیز از پیش داوری و قضاوت زود هنگام، توجه به حضور خدا، نیک انگاری و احسان به مردم. حسن ظن رهایی از گناه و اندوه ناشی از آن،الفت با دیگران، سلامتی دین،حل مشکلات مردم، کاهش غم و ناراحتی ورسیدن به آرامش می شود. کلید واژه ها: مثبت اندیشی، خوش بینی، آرامش، قرآن، حدیث، 1- دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان email:s1.abdollahi@yahoo.com 2- کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث
پژوهشگران صمد عبداللهی عابد (نفر اول)، ام کلثوم رزمی (نفر دوم)