مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی سندی متنی«علم و عصمت ...
عنوان بررسی سندی متنی«علم و عصمت امام» در کلامی از امام رضا (علیه السلام)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها بررسی متنی سندی، عصمت، علم امام، امام رضا (ع)
چکیده بررسی سندی متنی«علم و عصمت امام» در کلامی از امام رضا (علیه السلام) صمد عبداللهی عابد جمشید بیات مصطفی فریدونی چکیده جهان اسلام از دیرباز دارای مذاهب فکری، اعتقادی با گرایش های خاص، از جمله؛ شیعه، معتزله و اشاعره می باشد، این مذاهب در برخی از مسائل و اعتقادات همچون، «امامت و رهبری» دارای اختلافات ریشه دار و عمیقی می باشند. افرادی با توجه به مبانی فکری و عقیدتی خویش، امامت و به تبع آن، عصمت و اعلم بودن را در غیر پیامبر (ص) نمی پذیرند، و با توجه به شبهاتی هم چون؛ نبودن نصی بر امامت ائمه (ع)، خطا کار بودن همه افراد جامعه به غیر پیامبر (ص) سعی بر انکار این امر می کنند. ولی عالمان امامیه با توجه به مبانی فکری، عقیدتی و نصوص وارده شده از ناحیه ائمه (ع) امامت را مختص امامان معصوم (ع) بعد از پیامبر (ص) می دانند. یکی از این نصوص وارده، حدیثی جامع از امام رضا (ع) در رابطه با «صفات امام معصوم» می باشد، که در این تحقیق سعی بر آن می باشد که به دو صفت ضروری امام معصوم (ع) «عصمت و علم امام» پرداخته و از نظر عالمان امامیه بررسی و تبیین شود. کلید واژه ها: بررسی متنی سندی، عصمت، علم امام، امام رضا (ع)
پژوهشگران صمد عبداللهی عابد (نفر اول)، جمشید بیات (نفر دوم)، مصطفی فریدونی (نفر سوم)