مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل تفسیری عبارات متضمن ...
عنوان تحلیل تفسیری عبارات متضمن استهزا درآیات قرآن
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آیات، اهانت، تحقیر، استهزا، ترور شخصیت
چکیده تحلیل تفسیری عبارات متضمن استهزا درآیات قرآن چکیده: تحقیربا گفتار وعمل، برای استهزاء است و استهزا کننده با انجام کاری که دلالت بر سبکسری دیگری می کند، در طلب تحقیر اوست. شاید مشکل بشود پذیرفت که، « تحقیر و استهزا» به عنوان یک رفتار اجتماعی ارزشی ، دارای وجه مقبول و مشروعی باشد؛ زیرا از آنجا که تحقیر و استهزا برای سبک کردن شخص می باشد، و با توجه به نوع کارکردها و انگیزه هایی که در آن وجود دارد، رفتاری ناپسند و نابهنجار، مخالف حکم عقلائی و کرامت انسانی است؛ ولی می تواند احکام متقابلی داشته باشد. با نگاهی به آموزه های قرآنی، این عمل نه تنها می تواند وجه مثبتی نیز داشته باشد، بلکه در مقام بازدارندگی یا مجازات بعضی افراد می تواند به کار گرفته شود، تا تأثیر مثبتی در جامعه داشته باشد. یکی از عوامل این تأثیر مثبت ، ترور شخصیت برخی افراد، از طریق «استهزا و تحقیر» می باشد؛ از جمله هم ردیف قرار دادن با چهارپایان در رابطه به کسانی که ویژگی های زیر را دارند: عدم تعقل نسبت به آیات الهی، عدم استفاده از علوم در جهت رسیدن به خدا، عدم توجه به فقرا، همنشینی با اهل باطل، غافل بودن از آیات انفسی و آفاقی، تکذیب پیامبران و ... استهزای خدا نیز بدون دلیل نیست واستهزایش می تواند چند مفهوم و هدف داشته باشد که از آن جمله است: مجازات استهزا کنندگان با استهزایشان، بی ضرر نشان دادن استهزای منافقان، استهزا بر اساس سنت املا و استدراج، تخطئه استهزا کنندگان، تفاوت نتیجه کردار منافقان با آنچه در دنیا داشتند و... که در این تحقیق، سعی بر آن است تا مشخص شود، چه کسانی استحقاق این اهانت و استهزای الهی را دارند و مفهوم استهزای الهی چیست و چه تفاوتی با استهزای بشر دارد. کلید واژه ها: آیات، اهانت، تحقیر، استهزا، ترور شخصیت
پژوهشگران صمد عبداللهی عابد (نفر اول)، جمشید بیات (نفر دوم)